نماینده ارومیه در تذكری از وزیركار و رییس‌جمهور درخواست كرد؛

متخلفین سازمان تامین اجتماعی را بركنار كنید

مجلس

نادر قاضی پور در تذكری از وزیر كار و رییس جمهور درخواست كرد ضمن بركناری كلیه متخلفین سازمان تامین اجتماعی سازو كاری را پیگیری نمایند كه حقوق كارگران مستمری بگیر و صاحبان سرمایه صندوق تامین اجتماعی محفوظ بماند.

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در تذكری به وزیر كار و رییس‌جمهورخواستار حفظ حقوق كارگران مستمری بگیر و صاحبان سرمایه صندوق تامین اجتماعی شد.

نادر قاضی پور در تذكری از وزیر كار و رییس جمهور درخواست كرد ضمن بركناری كلیه متخلفین سازمان تامین اجتماعی سازو كاری را پیگیری نمایند كه حقوق كارگران مستمری بگیر و صاحبان سرمایه صندوق تامین اجتماعی محفوظ بماند.

کد N6708