خدایی در موافقت با طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس:

نابینایان باید بتوانند نماینده مجلس شوند

نماینده سلسله و دلفان در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس برای گفت: معلولان نیز باید بتوانند نماینده مجلس شوند و اگر مردم به آن‌ها رای دهند؛ بتواند با استفاده از امکانات حضور فعالی را در مجلس داشته باشد.

نماینده سلسله و دلفان در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس گفت: معلولان نیز باید بتوانند نماینده مجلس شوند و اگر مردم به آن‌ها رای دهند؛ بتواند با استفاده از امکانات حضور فعالی را در مجلس داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الله خدایی‌ سوری نماینده سلسله و دلفان در موافقت با طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس برای حضور نابینایان و معلولان در مجلس، در جلسه علنی امروز بهارستان اظهار داشت: ‌‌‌همان طور که کمسیون بهداشت هم استفاده از تجهیزات برای رفع نابینایی را تایید کرده و در طرح نیز تبصره‌ای مطرح شده است که روشندلان در صورتی می‌توانند برای انتخابات کاندیدا شوند که بتوانند از دستان خود استفاده کنند.
وی افزود: کسب پست نمایندگی مجلس انتصابی نیست و مردم خود تشخیص می‌دهند که یک فرد را به عنوان نماینده انتخاب کنند.
خدایی ابراز کرد: اجازه دهید که معلولان نیز بتوانند نماینده مجلس شوند و اگر مردم به آن‌ها رای دهند؛ بتواند با استفاده از امکانات حضور فعالی را در مجلس داشته باشد.

کد N6691