در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی؛| 126230

اسناد غارت اموال بیمه شدگان قرائت شد

سیاسی

مجلس هشتم نیز تحقیق و تفحص از سازمان را تصویب و گزارش آن نیز آماده شده بود كه به دلایلی كه هیچ گاه مشخص نشد فرصت انتشار نیافت.

گزارش هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی پیش از ظهر امور در صحن علنی بهارستان قرائت شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا،پیش از ظهرامروز خلاصه گزارش هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و موسسات تابعه توسط دكتر عبدی مخبر كمیسیون اجتماعی قرائت شد.

این گزارش كه با شماره 864 اداره كل قوانین مجلس شورای اسلامی چاپ و انتشار یافته است، اولین گزارش تحقیق و تفحص با حجم عظیمی از سوء استفاده ها و حیف و میل اموال بیمه شدگان بوده است.

شایان ذكر است؛ مجلس هشتم نیز تحقیق و تفحص از سازمان را تصویب و گزارش آن نیز آماده شده بود كه به دلایلی كه هیچ گاه مشخص نشد فرصت انتشار نیافت.

جزییات این گزارش در ایلنا منتشر می‌شود

کد N6686