هروی در مخالفت با طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس:

ایفای نقش نمایندگی توان بالای جسمانی را می طلبد

مجلس

نماینده مردم آینات و سیرکوه طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را موجب تسدید قانون دانست.

نماینده مردم آینات و سیرکوه طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را موجب تسدید قانون دانست. 

به گزارش خبرنگار ایلنا، جواد هروی نماینده مردم آینات و سیرکوه در مخالفت با طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس برای حضور نابینایان و معلولان ‌، در جلسه علنی امور بهارستان گفت: از نمایندگان خواهش می‌کنم که در رابطه با طرح دقت عمل بیشتری داشته باشند زیرا هم اکنون در حال تسدید قانون هستیم.
وی افزوذ: با همه احترامی که برای معلولان و جانبازان قائل هستم اما ما نمایندگانی که از سلامت کامل برخوردار هستیم در مقابل مردم خجل زده بوده و فقط نمایندگی بحث قانونگذاری نیست.
هروی تاکید کرد: این قانون رفع تبیعض نیست و دقیقاً عین تبیعض است و با این کار توان آن‌ها به مخاطره کشیده می‌شود چرا که ایفای نقش نمایندگی توان بالا و آمادگی جسمانی کافی را می‌طلبد. 

کد N6674