مفتح در تذکری آئین ‌نامه‌ای:

کمیسیون شوراها صلاحیت ارائه طرح به صحن مجلس را ندارد

مجلس

به توجه به این که کمیسیون‌های مجلس شکل گرفته است، نمی توان همه آنها را منحل کرد و دوباره تشکیل داد.

نماینده مردم تویسرکان کمیسیون شوراها را فاقد صلاحیت در خصوص ارائه طرح به صحن علنی مجلس دانست. 

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تذکری آئین نامه‌ای در خصوص طرح اصلاحات انتخابات مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: طبق ماده 42 حداقل اعضای کمیسیون نوزده نفر است که کمیسیون شوراها این تعداد عضو را ندارد و با توجه به این ماده کمسیون شوراها صلاحیت ارائه طرح را به صحن علنی محلس ندارند. 
علی لاریجانی رئیس مجلش شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده تویسرکان اظهار کرد: در هیات رئیسه این موضوع را بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم طبق آئین نامه جدید حداکثر اعضای یک کمسیون باید 23 نفر باشد یعنی یک حداقل و یک حداکثر را در نظر گرفتیم اما به توجه به این که کمیسیون‌های مجلس شکل گرفته است، نمی توان همه آنها را منحل کرد و دوباره تشکیل داد.

کد N6633