یک پیشنهاد به طرفداران رییس جمهور حسن روحانی که از "اقشار قوی" جامعه هستند

حسن روحانی,هدفمندسازی یارانه​ها,توزیع نقدی یارانه

در مصاحبه ی تلویزیونی اخیر که به منظور گزارش عملکرد صد روزه ی دولت جدید بر پا شده بود به نظر من به عنوان یک مخاطب رئیس جمهور در پاسخ به سؤال مجریان برنامه در مورد تعیین تکلیف یارانه ها در سال آینده و اینکه با آن چه کار خواهند کرد مردد بود و جواب روشنی نداشت تا بگوید. البته جواب دادن به این سوال در مقابل مردم به هیچ وجه آسان نبود.

صورت مسئله خیلی سخت نیست در دولت قبلی تصمیم گرفته می شود تا یارانه های دولتی از برخی اقلام برداشته شود و دولت خود را متعهد می کند تا از محل افزایش قیمت ها یارانه ی مستقیم نقدی به مردم پرداخت کند. منظور اصلی رساندن یارانه به صورت هدفمند به اقشار "ضعیف " جامعه بوده اما در عمل وقتی "خوشه بندی ها" مورد پذیرش افکار عمومی قرار نمی گیرد پس قرار بر این می شود که یارانه به همه از جمله اقشار "ضعیف و قوی" پرداخت شود و پاسخ به این سوال که پس تکلیف "هدفمند بودن" پرداخت یارانه ها چه می شود؟ به بوته ی فراموشی سپرده می شود! حالا بعد از گذشت حدود چهار سال از اجرای فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت جدید اعلام می کند به دلایل گوناگون از جمله کاهش شدید قیمت ریال در مقابل ارزهای جهانی برای پرداخت یارانه های ماهیانه دچار مشکل شده و می خواهد آن را فقط به اقشار ضعیف جامعه بپردازد. در همان مصاحبه رئیس جمهور مخالفت خود را با سر کشیدن به حساب های بانکی یا اسناد مالی و پولی مردم هم اعلام کرد پس در عمل جدا کردن خانواده های "ضعیف" از "قوی" در جامعه به مانعی اساسی برخورد کرد تا مبادا حقوق شهروندی و اعتماد مردم به بانک ها و مراکز آمار گیری لطمه ببیند اما این تصمیم تغییری در این واقعیت ایجاد نمی کند که پرداخت یارانه به حساب همه ی مردم خود به خود هدفمندی این پرداخت ها را بی اثر می کند و از طرف دیگر دولت با کسری منابع برای پرداخت ماهیانه و منظم آن مواجه است و این همان جایی بود که رئیس جمهور حسن روحانی را در آن شب در مقابل مجریان برنامه دچار مشکل کرد و سبب شد تا جواب او مانند سایر قسمت های مصاحبه همچون گزارش سیاست خارجی از استحکام لازم برخوردار نباشد.
من به عنوان یک شهروند یک پیشنهاد ساده خدمت کسانی که آرزوی موفقیت این دولت را دارند عرضه می دارم:اقشار قوی جامعه، خانوارهایی که درآمد ماهیانه ی آنها به اندازه ای هست که بدون دریافت یارانه ی ماهیانه ی دولت هم می توانند امورات خود را بگذرانند و در واقع نیاز حیاتی به یارانه ی نفری حدود ٤٥،٠٠٠ تومان در ماه ندارند، خود داوطلبانه از دریافت آن خودداری کنند تا از این راه کمکی به دولت محبوبشان کرده باشند. 
روحانی مچکریم...    

کد N6519