تصاویر ویژه از رفتار پلیس اوکراین از دریچه دوربین یورونیوز

همزمان با تظاهرات گسترده مخالفان دولت اوکراین و گسترش دامنه خشونتهای پلیس، خبرنگاران که برای پوشش خبری در محل حضور داشتند نیز از خشونت پلیس بی نصیب نماندند. پلیس آنها را نیز مورد ضرب و شتم قرار داد.

تصاویر ویژه از رفتار پلیس اوکراین از دریچه دوربین یورونیوزهمزمان با تظاهرات گسترده مخالفان دولت اوکراین و گسترش دامنه خشونتهای پلیس، خبرنگاران که برای پوشش خبری در محل حضور داشتند نیز از خشونت پلیس بی نصیب نماندند. پلیس آنها را نیز مورد ضرب و شتم قرار داد.

در همین ارتباط تصویربردار یورونیوز هم که در حال ثبت تصاویر مربوط به تعقیب تظاهرکنندگان از سوی نیروهای پلیس بود، براثر ضرب و شتم پلیس زخمی و روانه بیمارستان شد. حال رومن کوپریانوف، تصویر بردار یورونیوز مناسب گزارش شده است.

او که از نزدیک شاهد تظاهرات و خشونت های پلیس بوده می گوید رفتار پلیس با تظاهرکنندگان در برابر شهرداری خیلی خشن بوده است و تظاهرکنندگان زیادی را دیده که از ناحیه سر آسیب دیده اند.

 

52261

کد N6375