علی رغم مخالفت مجلس؛

تلاش 60 نماینده برای بررسی مجدد طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان 

مجلس

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی از درخواست 60 نفر از نمایندگان برای بررسی مجدد فوریت و کلیات طرح ممنوعیت بکارگیری و اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرایی و ستادی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی خبر داد.

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، از تقاضای 60 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بررسی مجدد طرح محدودیت بکارگیری و اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرایی و ستادی در جلسه علنی خبر داد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس آئین نامه هر زمان که 50 نفر از نمایندگان تقاضا کنند می توانند بررسی طرحی را مجددا در دستور کار صحن مجلس قرار دهند.

وی ادامه داد: در این صورت مجددا ابتدا فوریت طرح و سپس کلیات آن در جلسه علنی بررسی شده و به رأی نمایندگان گذاشته خواهد شد.

به گزارش مهر، در جلسه روز یکشنبه دو فوریت طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در مشاغل اجرایی و ستادی به تصویب رسید. 

در جلسه امروز صبح ابتدا به درخواست 15 نفر از نمایندگان سلب فوریت این طرح بررسی شد که به تصویب نمایندگان نرسید پس از آن کلیات طرح بررسی شد اما آن نیز به تصویب مجلس نرسید.

علی لاریجانی رئیس مجلس معتقد بود این طرح در مخالفت با برنامه پنجم توسعه است و نیازمند دو سوم آراء مثبت نمایندگان است در حالی که احمد توکلی و تعدادی از نمایندگان معتقد بودند این طرح نیازمند دو سوم آراء مثبت نمایندگان نبوده و مخالفتی با برنامه پنجم ندارد.