کوهکن به مهر خبر داد:

دیدار اعضای جبهه پیروان و پایداری برای تعیین سازوکار تعامل و وحدت

احزاب و تشکلها

عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری، با اشاره به دیدارهای فردی برخی از اعضای جبهه پیروان با دیگر سلایق مختلف اصولگرایی گفت: این دیدارهای دو و سه جانبه به منظور تعیین سازوکار برای وحدت و تعامل بین گروهی است و اگر مورد استقبال قرار گرفت دیدارهای بعدی برای کم و کیف و چگونگی تعاملات بیشتر در دستور کار قرار خواهد گرفت.

محسن کوهکن در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تمایل جبهه پیروان برای گسترش تعامل، همگرائی و همراهی اصولگرایان برای نقش آفرینی هرچه بیشتر در عرصه سیاسی گفت: تاکنون برخی از اعضای جبهه پیروان دیدارهای دو و سه جانبه با دیگر سلایق مختلف در جبهه اصولگرایی داشته اند.

وی با بیان اینکه این دیدارها به پیشنهاد برخی افراد برای تعامل هرچه بیشتر برای فعالیت های سیاسی آینده برگزار شده است، گفت: هیچیک از دیدارها بین گروها به این معنا که کمیته ای با ماموریت از جبهه پیروان به دیدار با گروه خاصی برود نبوده است ، تاکنون دیدارها فردی بوده است تا مقدمه ای برای تعامل بین گروهی باشد.

عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشاره به وجود سلایق مختلف در جریان اصولگرایی تصریح کرد: لازم است همگرائی بیشتری میان طیف های مختلف اصولگرایی به وجود آید و بدین منظور دیدارهای فردی نیز با برخی از گروههای مختلف ازجمله اعضای جبهه پایداری صورت گرفته است.

کوهکن در پاسخ به این سوال که آیا برنامه ای برا دیدارهای میان دو جبهه در نظر گرفته شده است، گفت: فعلا دیدارهای فردی و برای تعیین سازوکار برای تعامل و وحدت بین گروهی است و اگر مورد استقبال قرار گرفت دیدارهای بعدی برای کم و کیف و چگونگی تعاملات بیشتر در دستور کار قرار خواهد گرفت.