در گفت وگو با مهر اعلام شد؛

استقبال دولت از درخواست مناظره احمدی‌نژاد/ شرط دولت برای گفت وگو با رئیس جمهور سابق