تظاهرات دانشجویان هوادار مرسی

سیاسی

نیروهای امنیتی برای جلوگیری از خروج دانشجویان از دانشگاه الازهر در اصلی دانشگاه را بستند.

دانشجویان هوادار «محمد مرسی» رئیس‌جمهوری برکنار شده مصر در دانشگاه‌های «الازهر» و «عین الشمس» علیه حاکمیت نظامیان تظاهرات کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از بوابه الشروق، هواداران مرسی در دانشگاه الازهر با شعار «روز خیز دانشجویی» دست به تظاهرات زدند.

دانشجویان شرکت‌کننده در این تظاهرات حاکمیت نظامیان بر مصر را محکوم کرده و خواستار بازگشت مرسی به قدرت شدند.

در همین حال، نیروهای امنیتی برای جلوگیری از خروج دانشجویان از دانشگاه الازهر در اصلی دانشگاه را بستند.

از طرف دیگر، دانشجویان هوادار مرسی در دانشگاه «عین الشمس» نیز علیه حاکمیت نظامیان تظاهرات کردند.

دانشجویان دانشگاه عین الشمس پس از تظاهرات داخل این دانشگاه به بیرون آمده و باعث توقف حرکت خودرو‌ها در خیابان‌های نزدیکی دانشگاه شدند.

این در حالی است که تعداد اندکی از هواداران «عبدالفتاح السیسی» فرمانده ارتش مصر در هواداری از وی داخل دانشگاه تظاهرات کردند.

کد N6056