مخالفت با سلب یک فوریت طرح ممنوعیت به کارگیری و اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرایی و ستادی

مجلس نهم,بازنشستگی,اشتغال,قانونگذاری

همشهری آنلاین: با در دستور قرار گرفتن کلیات طرح ممنوعیت به کارگیری و اشتغال بازنشستگان در مشاغل ا جرایی و ستادی جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده ۱۶۲ آیین نامه داخلی مجلس درخواست سلب فوریت دادند.

ایران > قانونگذاری- همشهری آنلاین:
با در دستور قرار گرفتن کلیات طرح ممنوعیت به کارگیری و اشتغال بازنشستگان در مشاغل ا جرایی و ستادی جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده ۱۶۲ آیین نامه داخلی مجلس درخواست سلب فوریت دادند.

نمایندگان درخواست کننده سلب فوریت از طرح ممنوعیت به کارگیری و اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرایی و ستادی درخواست داشتند به دلیل ناقص بودن طرح مذکور و مستثنی شدن قوای مقننه و قضاییه و سازمان صدا و سیما از طرح به شدت مخالفند.

به گزارش ایسنا، پس از بحث و بررسی پیرامون درخواست نمایندگان متقاضی این درخواست به رای گذاشته شد از 246 نماینده حاضر 91 رای موافق، 136 مخالف و 13 رای ممتنع داده شد.