نماینده رباط‌ كریم با انتقاد از مطرح شدن طرح‌های دوفوریتی‎؛

نمایندگان ایراد بنی‌اسرائیلی نگیرند

مجلس

اگر قرار است که به دولت برای بکارگیری نیروهای بازنشسته در مسئولیت‌های مختلف ایراد بگیریم باید از خود مجلس شروع کرد، چراکه بیش از نیمی از نمایندگان مجلس بازنشسته هستند.

نماینده رباط كریم در مجلس شورای اسلامی گفت: برعهده گرفتن مسئولیت‌های مختلف دولتی از سوی بازنشستگان یک ایراد بنی‌اسرائیلی است و توجیهی ندارد و این طرح تنها یک طرح دو فوریتی بدون محتواست، چراکه شائبه سیاسی دارد.

نماینده مردم رباط کریم در مجلس نهم با انتقاد از هیئت رئیسه مجلس به دلیل ارائه طرح‌های دو فوریتی بدون محتوا گفت: این موضوع امورات مجلس را از حالت عادی خارج می‌کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، ابراهیم نکو در مخالفت خود با طرح دو فوریتی ممنوعیت بکارگیری و اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرایی و ستادی کشور اظهار داشت: جای تعجب و سؤال است که طراحان این طرح با چه دلیل و برهانی این طرح را به مجلس ارائه داده‌اند، در حالی که رئیس جمهور و تیم وی در طی 4 ماه گذشته موفقیت‌هایی را در داخل و خارج داشته‌ است.

نماینده مردم رباط‌کریم افزود: این دولت در طی 4 ماه گذشته توانسته است تورم را کنترل و در تلاش است که این نرخ را کاهش دهد و در سطح دیپلماسی خارجی نیز موفق شده است. حال چرا باید دولت را وارد مسائل حاشیه‌ای کرد که هیچ سودی برای نظام ندارد.

نکو در ادامه مخالفت خود با این طرح افزود: اگر قرار است که به دولت برای بکارگیری نیروهای بازنشسته در مسئولیت‌های مختلف ایراد بگیریم باید از خود مجلس شروع کرد، چراکه بیش از نیمی از نمایندگان مجلس بازنشسته هستند و باید اخراج شوند. در حالی که این عزیزان توانمندی‌های زیادی را از خود نشان دادند.

وی در ادامه افزود: اگر قرار است این طرح عملی شود باید برای رئیس جمهور نیز این موضوع امر منطقی است.

نماینده مردم رباط کریم تصریح کرد: برعهده گرفتن مسئولیت‌های مختلف دولتی از سوی بازنشستگان یک ایراد بنی‌اسرائیلی است و توجیهی ندارد و این طرح تنها یک طرح دو فوریتی بدون محتواست، چراکه شائبه سیاسی دارد.

کد N5738