طرح مخالفان بحرینی برای گفت‌و‌گوی ملی

سیاسی

مخالفان بحرینی با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که برای ورود به فرایند سیاسی جدی که شامل نقشه راه روشن و زمان‌بندی شده برای راه حل سیاسی فراگیر و حل همه مشکلات باشد، آماده هستند.

مخالفان بحرینی به رهبری «جمعیت وفاق ملی» طرحی را برای احیای گفت‌و‌گوی ملی به منظور خروج کشور از بحران سیاسی ارائه کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، مخالفان بحرینی با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که برای ورود به فرایند سیاسی جدی که شامل نقشه راه روشن و زمان‌بندی شده برای راه حل سیاسی فراگیر و حل همه مشکلات باشد، آماده هستند.

مخالفان در این بیانیه خواستار ایجاد فضای سیاسی آشتی‌جویانه و حمایت‌کننده از موفقیت فرایند سیاسی هستند که به آشتی واقعی کمک بکند.

در بیانیه مخالفان آمده است که آنها خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی، توقف سرکوب امنیتی و تحریک رسانه‌ای هدفمند علیه مخالفان و توقف محاکمه‌های سیاسی هستند.

مخالفان تاکید کردند که این طرح نیازمند توافق بر سر نقشه راه روشن برای گفت‌و‌گو و تایید مردمی از طریق همه‌پرسی درباره نتایج گفت‌و‌گو‌ها است.

مخالفان در این بیانیه بر دعوت از دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس و نماینده‌ای از سازمان ملل برای حضور در جلسات گفت‌و‌گو و ارائه کمك‌های فنی لازم تاکید کردند.

کد N5690