نماینده سمنان در مجلس:

دولت یازدهم به دولت پیرسالاران مشهور شده است

مجلس

وی معتقد است كه افراد بازنشسته که به کار گمارده شدند یا از بخش خصوصی به دولتی آمده‌اند یا با استفاده از رانت دولت قبلی توانستند این مسئولیت‌ها را برعهده بگیرند.

نماینده سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی گفت: این دولت به دولت پیرسالاران مشهور شده است و افراط در این دولت در بکارگیری افراد سن بالا موج می‌زند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، علیرضا خسروی با بیان اینکه باید قانونی تعریف شود که کارآمدی دولت را افزایش دهد،در موافقت با طرح دو فوریتی ممنوعیت بکارگیری و اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرایی و ستادی، اظهار داشت: برخلاف شعار دولت آقای روحانی، پیرسالاران در حال حاضر امور کشور را برعهده گرفته‌اند و نشانی از جوانان و شایسته‌سالاری وجود ندارد.

وی معتقد است كه افراد بازنشسته که به کار گمارده شدند یا از بخش خصوصی به دولتی آمده‌اند یا با استفاده از رانت دولت قبلی توانستند این مسئولیت‌ها را برعهده بگیرند.

خسروی در ادامه با بیان اینکه افراط در این دولت در زمینه بکارگیری بازنشستگان در مشاغل اجرایی و ستادی بسیار زیاد است، گفت: افراط به گونه‌ای است که به دنبال کسی رفتند که سال‌هاست از مرگشان گذشته است.

وی تصریح کرد: باید یک قانونی کارآمد و مدیریت شده تبیین شود تا بتوان براساس آن کارآمدی جامعه را نیز افزایش داد.

وی با بیان اینکه تدبیر بزرگان بها دادن به جوانان است، گفت: چرا باید جوانان در حال حاضر به دست فراموشی سپرده شوند.

وی با اشاره به چند شغله بودن مدیران فعلی گفت: چند شغله بودن اشکال ندارد، چراکه در کشورهای پیشرفته نیز این موضوع وجود دارد اما آنجا یک فرهنگ‌سازی و مدل مدیریت خاصی تعریف شده است در حالی که در کشور ما این موضوع وجود ندارد.

وی از تغییر 1024 مدیر در طی چهار ماه در دولت روحانی انتقاد کرد.

کد N5687