• ۱۱بازدید
با 136 رای مخالف؛

سلب دو فوریت طرح ممنوعیت به کارگیری از بازنشستگان در مشاغل اجرایی رد شد

مجلس

در رأی‌گیری به عمل آمده 91 رأی موافق، 136 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع وجود داشت که در نتیجه سلب دو فوریت طرح ممنوعیت به کارگیری و اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرایی و ستادی به تصویب نرسید.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز خود به سلب دو فوریت طرح ممنوعیت به کارگیری و اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرایی و ستادی رای ندادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا پس از اینکه موافقان و مخالفان سلب دو فوریت طرح ممنوعیت به کارگیری و اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرایی و ستادی مطالب خود را مطرح کردند سلب دو فوریت این طرح در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد و مورد تصویب نمایندگان حاضر در خانه ملت قرار نگرفت.

در رأی‌گیری به عمل آمده 91 رأی موافق، 136 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع وجود داشت که در نتیجه سلب دو فوریت طرح ممنوعیت به کارگیری و اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرایی و ستادی به تصویب نرسید.

کد N5640

وبگردی