با 136 رای مخالف؛

سلب دو فوریت طرح ممنوعیت به کارگیری از بازنشستگان در مشاغل اجرایی رد شد

مجلس

در رأی‌گیری به عمل آمده 91 رأی موافق، 136 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع وجود داشت که در نتیجه سلب دو فوریت طرح ممنوعیت به کارگیری و اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرایی و ستادی به تصویب نرسید.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز خود به سلب دو فوریت طرح ممنوعیت به کارگیری و اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرایی و ستادی رای ندادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا پس از اینکه موافقان و مخالفان سلب دو فوریت طرح ممنوعیت به کارگیری و اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرایی و ستادی مطالب خود را مطرح کردند سلب دو فوریت این طرح در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد و مورد تصویب نمایندگان حاضر در خانه ملت قرار نگرفت.

در رأی‌گیری به عمل آمده 91 رأی موافق، 136 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع وجود داشت که در نتیجه سلب دو فوریت طرح ممنوعیت به کارگیری و اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرایی و ستادی به تصویب نرسید.

کد N5640