مخالفت با سلب دو فوریت ممنوعیت اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرایی؛

توکلی: ما در مقابل سیل جوانان بیکار متعهدیم

مجلس

اگر امروز این دو فوریت را لغو کنیم به ما می‌گویند مجلس احساسی عمل کرده است زیرا یک روز دو فوریت را تصویب می‌کنند و روز دیگر آن را لغو می‌کنند.

نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر امروز این دو فوریت را لغو کنیم به ما می‌گویند مجلس احساسی عمل کرده است زیرا یک روز دو فوریت را تصویب می‌کنند و روز دیگر آن را لغو می‌کنند.

به گزارش ایلنا؛ منظری توکلی نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با سلب دو فوریت ممنوعیت به کارگیری و اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرایی و ستادی ابراز کرد: مجلس شورای اسلامی به سیره رسول الله عمل کند زیرا وقتی ایشان مکه را فتح کردند همه نگاه‌ها به دنبال این بود که چه شخصی فرماندار مکه خواهد شد که رسول گرامی اسلام عتاب را که یک فرد جوان بود فرماندار مکه کرد.

وی افزود: امروز مملکت ما جوانان متدین، متعهد، کارآمد و متخصصی دارد و اگر جوانان برای مبارزه و جهاد خوب هستند برای به کارگیری در پست‌های مدیریتی و راهبردی نیز خوب می‌باشند.

نماینده مردم بافت در ادامه بیان کرد: ما در مقابل سیل جوانان بیکار متعهدیم و روز یکشنبه با تصویب دو فوریت طرح ممنوعیت به کارگیری و اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرایی و ستادی از رسالت خود دفاع کردیم.

وی ابراز داشت: اگر امروز این دو فوریت را لغو کنیم به ما می‌گویند مجلس احساسی عمل کرده است زیرا یک روز دو فوریت را تصویب می‌کنند و روز دیگر آن را لغو می‌کنند.

کد N5626