سخنگوی قوءقضاییه در نشست خبری اعلام كرد: /5/

تجدید وقت دادگاه احمدی‌نژاد؛ 16 دی ماه

سیاست داخلی

تا بررسی ها در مرود روزنامه‌های نشاط و توسعه به اتمام نرسد وزارت ارشاد مجوز انتشار این دو روزنامه را صادر نخواهد کرد.

سخنگوی قوءقضاییه با اعلام این خبر که احمدی نژاد برای بار دوم به دادگاه احضار شده است، گفت: نوبت بعدی دادگاه وی برای 92.10.16 تعیین وقت شده است. در آیین دادرسی پیش بینی شده است که اگر متهم در دادگاه حاضر نشود در صورت صلاحدید دادگاه می توان غیابی محاکمه وحکم صادر کرد. در این خصوص دست دادگاه بسته نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری امروز بعداز ظهر در خصوص وضعیت روزنامه نشاط و هم میهن که قرار بود اوایل آبان امسال منتشر شوند، گفت: در هر دو مورد اقدامات صورت گرفته انجام شده و در حال حاضر در حال بررسی است و تا بررسی ها به اتمام نرسد وزارت ارشاد مجوز انتشار این دو روزنامه را صادر نخواهد کرد.

وی با اشاره به ماده 18 قانون مطبوعات گفت: بر این اساس اگر چنانچه رأی صادر شود و مشخص شود که خلاق بین است، مقامات پیش‌بینی شده می توانند آن را به رئیس قوه اعلام کنند. از زمان آیت الله شاهرودی سازوکار این است که افرادی از قضات مجرب وظیفه بررسی این مسئله را برعهده می گیرند و اگر ادعا مورد تأیید آنها قرار گرفت، در صورتی که رئیس قوه نیز بپذیرد بار دیگر این رأی برای رسیدگی به مقام صالحه ارجاع داده می شود.

اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه عملکرد شورای حل اختلاف را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: تاکنون ارزیابی در دو نوبت صورت گرفته که اجمالا مثبت است. ما در مرحله اول ارزیابی کردیم که آیا نیاز است اصلاحاتی در قانون در این خصوص صورت گیرد یا خیر در این مرحله به نتیجه رسیدیم که مسلما شورای حل اختلاف مثبت بوده و باید ادامه پیدا کند. در حالی که هم اکنون کار این نهاد کم ارزش شده است.

وی افزود: هم چنین این نگاه هم بیشتر لحاظ شد كه روند صلح و سازش در این شورا باید غلبه داشته باشد. برای همین این بار مجددا مسئولان نظارت بیشتری را طلب کردند و قرار شد مختصری امکانات و کمک های جزئی به شوراها داده شود. ما در سال 91 و 92 از عملکرد شورای حل اختلاف نسبت به گذشته راضی تر هستیم، احساس می کنیم که سمت عمده کار به سمت صلح و سازش پیش می‌رود. ارزیابی کلی ما این است که این جریان موفق است، اما این به آن معنی نیست که عیب و نقصی ندارد.

دادستان کل کشور همچنین در خصوص اظهارات قاضی سراج که اعلام کرده بود دادگاه خاوری قرار است با حضور وکیل وی، برگزار شود گفت: من به خود آقای سراج گفته ام و در مقابل اصحاب رسانه نیز می گویم که از آقای سراج می خواهیم این دادگاه زودتر برقرار شود. تا باقی مانده پرونده موسوم به 3 هزارمیلیاردی نیز تمام شود. اما اگر وکیل خاوری چه قبل و یا بعد از خروج وی از ایران گرفته شده باشد منعی نخواهد داشت. در خصوص غیابی برگزار شدن دادگاه نیز خود دادگاه باید نظر دهد.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده رئیس جمهور سابق نیز گفت: برخی سایت ها در این خصوص عنوان کرده اند که چرا قوه قضاییه با این سرعت به پرونده رسیدگی می کند ما نمی دانیم سریع رسیدگی کردن به پرونده اشکال دارد یا خیر با این وجود باید بگویم که رسیدگی به این پرونده از حدود دو سال و نیم گذشته شروع شده است. یکی از شکایت های مجلس از رئیس جمهور سابق مربوط به تاریخ 90.01.31 است. تعداد دیگری از شکایت ها نیز مربوط به سال 91، 89 و حتی 88 است بنابراین اگر بگویم نسبت به این پرونده دیر رسیدگی شده است شاید بیشتر وارد باشد.

محسنی اژه ای در همین خصوص ادامه داد: در آیین دادرسی نحوه رسیدگی به اتهامات مقامات مسئول متفاوت است. برخی پرونده ها به دیوان عالی، برخی به دادگستری و برخی به دادسرا می رود. اگر جرائم عادی رئیس جمهور در این مورد مطرح باشد رئیس جمهور باید در موعد مقرر به دادگستری برود. در همین آیین دادرسی پیش بینی شده که در صورتی که فرد احضار شده به دادگاه نیاید در خصوص موجه یا غیرموجه بودن عذر وی چگونه باید تصمیم گرفت.

وی با اعلام این خبر که احمدی نژاد برای بار دوم به دادگاه احضار شده است، گفت: نوبت بعدی دادگاه وی برای 92.10.16 تعیین وقت شده است. در آیین دادرسی پیش بینی شده است که اگر متهم در دادگاه حاضر نشود در صورت صلاحدید دادگاه می توان غیابی محاکمه وحکم صادر کرد. در این خصوص دست دادگاه بسته نیست.

کد N5444