مطهرنیا در گفت‌وگو با ایلنا:

موضع مقتدر ایران‏ در نحوه تعامل با کشورهای خلیح فارس موثر است

سیاست خارجی

ایران با سیاست‌های جدید خود از جمله ایران‌باوری در منطقه و اسلام‌باوری در عرصه بین‌الملل، در پی آن است تا با ایجاد نگرش‌های جدید زمینه‌ساز همگرایی، صلح و ثبات سیاسی در منطقه شود.

یک استاد دانشگاه مسئله انزوا و قدرت اقتصادی ایران را در نحوه تعامل کشورهای خلیح فارس موثر دانست و تاکید کرد: به خوبی به یاد داریم هر‌گاه ایران دچار احساس انزوا در صحنه بین‌المللی و دچار ضعف اقتصادی شده است، کشورهای عربی تحرکات جدی به سمت چالش با ایران داشته‌اند و به طور مثال، امارات در این لحظات موضوع جزایر سه‌گانه را مطرح می‌کند و هر‌گاه این احساس و ضعف وجود نداشته این کشور عربی به سمت فضای مثبت در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی حرکت می‌کند.

مهدی مطهرنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص سفر وزیر امور خارجه عمارات و دعوت ایران به کنفرانس منامه اظهار داشت: آنچه که باید همواره اصلی اساسی در ارتباط با کشورهای خلیح فارس در نظر داشت این است که این کشور‌ها از نظر تاریخی تازه تاسیس و از نظر سیاست خارجی تابعی از نظم بین‌الملل و قدرت‌های برزگ هستند به عبارتی متغیر مستقل سیاست خارجی آنها برگرفته از نظم قدرت منطقه‌ای است.

این تحلیل گر مسائل بین‌الملل در ادامه گفت: بر این اساس آنچه که بر رفتار دستگاه دیپلماسی کشورهای خلیج فارس و بالاخص امارات تاثیرگذار بوده، این است که با تغییر و تحول نحوه رفتار قدرت‌های بزرگ با ایران آنها نیز رفتار خود را ایران عوض کرده‌اند.

وی با اشاره به روی کار آمدن دولت روحانی خاطرنشان کرد: با توجه به روی کار آمدن دولتی نواصولگرای اصلاح‌طلب که بر اساس دکترین تعامل سازنده و سیاست‌های میانه‌‌رو،گام‌های جدیدی در مساله هسته‌ای برداشته است و اراده‌ای جدی برای حل این مسئله دارد، سیگنال‌های قوی به کشورهای عربی انتقال داده که باید به قوت بین‌المللی ایران توجه داشته و از این پس شاهد ایرانی مقتدر در نظم بین‌المللی باشند.

مطهرنیا مسئله انزوا و قدرت اقتصادی ایران را در نحوه تعامل کشورهای خلیح‌فارس موثر دانست و تاکید کرد: به خوبی به یاد داریم هر‌گاه ایران د چار احساس انزوا در صحنه بین‌المللی و دچار ضعف اقتصادی شده است، کشورهای عربی تحرکات جدی به سمت چالش با ایران داشته‌اند و به طور مثال، امارات در این لحظات موضوع جزایر سه‌گانه را مطرح می‌کند و هر‌گاه این احساس و ضعف وجود نداشته این کشور عربی به سمت فضای مثبت در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی حرکت می‌کند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه حضور وزیر امور خارجه امارات در ایران و دعوت از کشورمان در کنفرانس منامه تحت تاثیر تحولات هسته‌ای بوده است، اظهار داشت: ایران باید با درک فضای به وجود آمده و عمل به دکترین تعامل سازنده و پارادایم مشارکت فعال در درون و عملکرد هوشیارانه در برون، سیاست‌های ناظر بر ساحت سیاست خارجی خود را تنظیم و با اتخاذ استراتری‌های مناسب اهداف ملی برخاسته از آن را دنبال کند.

این تحلیل گر مسائل بین‌الملل ادامه داد: مسلم است که ایران با تحرکاتی مثبت در عرصه بین‌المللی و در مسیر حل و فصل مشکلات پرونده هسته‌ای با ۱+۵ گام حرکت کرده و خواه یا ناخواه به حل مسائل خود با آمریکا گام برداشته است.

مطهرنیا در ادامه تاکید کرد: حل مسائل ایران با آمریکا نگرانی‌هایی را در سطح منطقه برای کشورهایی که به طور آشکارا در برابر ایران صف‌آرایی کرده‌اند، به وجود آورده است. اما ایران با سیاست‌های جدید خود از جمله ایران‌باوری در منطقه و اسلام‌باوری در عرصه بین‌الملل، در پی آن است تا با ایجاد نگرش‌های جدید زمینه‌ساز همگرایی، صلح و ثبات سیاسی در منطقه شود.

وی در خصوص اینکه آیا با حل مسئله هسته‌ای ایران، بحران سوریه نیز حل می‌شود، اظهار داشت‌: اگر مسائل مربوط به ایران و امریکا به حل و فصل معناداری رسد، بی‌تردید می‌توان شاهد حل بحران‌های منطقه‌ای از جمله بحران سوریه براساس قاعده تسری میان کارکردی است که در حل این بحران تاثیر به‌سزایی خواهد داشت و شاهد این مدعا دیدار احمد داود اغلو وزیر امور خارجه ترکیه با محمدجواد ظریف و پذیرش طرح ۵ مرحله‌ای میان ایران و ترکیه برای حل و فصل بحران سوریه است.

این تحلیلگر سیاسی خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که در دومینوی خاورمیانه مسئله اصلی بحران روابط سیاسی ایران و آمریکاست با که با فروریزش این مسئله، این دومینو نیز می‌تواند در مسیر ریزش مسائل دیگر نیز تاثیر به سزایی بگذارد و بیشترین این تاثیر در بحران سوریه خود را نشان خواهد داد.

کد N5285