کمالی به ایلنا خبر داد‎؛

انتخاب اعضای کمیته‌های شورای هماهنگی جبهه اصلاحات

سیاست داخلی

شیوه گفت و گو با جریانات سیاسی همسو و غیر همسو نیز در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس دوره‌ای و سخنگوی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از انتخاب اعضای کمیته های سیاسی، پشتیبانی و امور استان‌های شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در جلسه شب گذشته خبر داد.

حسین کمالی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به این جلسه که شب گذشته شورای هماهنگی جبهه اصلاحات كه به صورت فوق العاده برگزار شد، گفت: علاوه بر انتخاب اعضای کمیته‌های سیاسی، پشتیبانی و امور استان‌های شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در این جلسه‏، نظام نامه اداره جلسات نیز به تصویب اعضا رسید.

سخنگوی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات همچنین گفت: شیوه گفت‌و‌گو با جریانات سیاسی همسو و غیر‌همسو نیز در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

کد N5238