جهانگیری روز ملی امارات عربی متحده را تبریك گفت

دولت

اسحاق جهانگیری در این پیام اظهار امیدواری كرد مناسبات خوب میان جمهوری اسلامی ایران و امارات عربی متحده در پرتو حمایت همه جانبه و تلاش صادقانه مسئولین دو كشور بیش از پیش توسعه یابد.

معاون اول رییس جمهور در پیامی به «شیخ محمد بن راشد آل مكتوم» معاون رییس دولت، نخست وزیر امارات عربی متحده و حاكم دبی، فرارسیدن روز ملی این كشور را به دولت و ملت امارات عربی متحده تبریك گفت.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری در این پیام اظهار امیدواری كرد مناسبات خوب میان جمهوری اسلامی ایران و امارات عربی متحده در پرتو حمایت همه جانبه و تلاش صادقانه مسئولین دو كشور بیش از پیش توسعه یابد.

کد N5205