افخم در واکنش به تمدید تحریم‌ شرکتهای ایرانی؛

اتحادیه اروپایی خود را همسو با جهت‌گیری تفاهم ژنو قرار دهد

سیاست خارجی

بر اساس این تفاهم ایران ضمن حفظ و ادامه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای خود، نظارت‌های بیش‌تر از سوی آژانس و اجرای اقداماتی متوازن در جهت اعتمادسازی را خواهد داشت و در مقابل کشورهای 1+5 باید به لغو تحریم‌های یک‌جانبه بپردازند.

سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام اتحادیه اروپایی در تمدید تحریم‌ نهادها و شرکت‌های ایرانی را اقدامی یک‌طرفه، سیاسی و فاقد مبانی حقوقی لازم دانست.

به گزارش ایلنا، مرضیه افخم گفت: اقدام اتحادیه اروپا به خصوص با توجه به مذاکرات ژنو و تلاش مشترک برای برداشتن گام‌های اولیه جهت اجرای آن، سوال‌برانگیز و باعث تعجب است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: ما ضمن رد قاطع این امر توصیه می‌کنیم اتحادیه اروپایی خود را همسو با جهت‌گیری تفاهم ژنو قرار داده و در مسیر تقویت اعتماد متقابل گام بردارد.

ایران و 1+5 هفته گذشته پس از سه ماه توانستند به چارچوبی برای همکاری در جهت رفع‌ همزمان نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌یی و نیز لغو تحریم‌های بین‌المللی و یک‌جانبه علیه ایران دست یابند.

بر اساس این تفاهم ایران ضمن حفظ و ادامه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌یی‌اش، نظارت‌های بیش‌تر از سوی آژانس و اجرای اقداماتی متوازن در جهت اعتمادسازی را خواهد داشت و در مقابل کشورهای 1+5 باید به لغو تحریم‌های یک‌جانبه بپردازند.

کد N5065