شفیعی با ایلنا مطرح کرد؛

بررسی انتخابات افغانستان و توافقنامه امنیتی با آمریکا در کمیسیون امنیت ملی

مجلس

در این جلسه در خصوص برخی اجزا و بندهای این توافقنامه بحث شد و این مسئله نیز مطرح شد که جمهوری اسلامی دغدغه‌های امنیتی در خصوص برخی از بندهای این توافقنامه دارد لذا به عنوان کشور دوست انتظار نداشت که افغانستان این توافقنامه را امضا کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون در خصوص انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و توافقنامه امنیتی که اخیرا میان آمریکا و کشور افغانستان منعقد شده است، بحث هایی ارائه شد.

نوذر شفیعی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص جلسه امروز کمیسیون امنیت گفت: در جلسه امروز آقای رحیم‌پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه حاضر شدند و در خصوص انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و توافقنامه امنیتی که اخیران میان آمریکا و کشور افغانستان منعقد شده است جزئیاتی را ارائه دادند.


وی افزود: ضمن اینکه در این جلسه در خصوص برخی اجزا و بندهای این توافقنامه بحث شد این مسئله نیز مطرح شد که جمهوری اسلامی دغدغه‌های امنیتی در خصوص برخی از بندهای این توافقنامه دارد لذا به عنوان کشور دوست انتظار نداشت که افغانستان این توافقنامه را امضا کند.


شفیعی ادامه داد: همچنین در مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز تأکید شد که انتخابات امری آزاد در کشور افغانستان است که از بین کاندیدای مختلف هر فردی که طی انتخابات رأی بیاورد جمهوری اسلامی بعنوان کشور دوست با وی همکاری خواهد کرد.

کد N5025