فیاضی در گفت‌وگو با ایلنا:

رصد دانشگاههای متعلق به دستگاههای اجرایی از سوی کمیسیون آموزش

مجلس

اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات در نظر دارد با تعامل با دستگاههای اجرایی مشکلات این قبیل از دانشگاه‌ها را برطرف کنند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: اعضای کمیسیون آموزش به دنبال بررسی طرحی هستند تا دانشگاههایی را که متعلق به دستگاههای اجرایی کشور هستند را مورد ارزیابی قرار دهند.
عبدالوحید فیاضی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، گفت: اعضای کمیسیون به دنبال بررسی طرحی هستند تا دانشگاههایی را که متعلق به دستگاههای اجرایی کشور هستند را مورد ارزیابی قرار دهند.
وی در ادامه افزود: دستگاه‌های اجرایی کشور برای خود دانشگاه دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به وزارت نیرو، نفت و دارایی اشاره کرد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات در نظر دارند تا با رصد کردن این دانشگاه‌ها در کشور از عملکرد آن‌ها اطلاع پیدا کنند.
نماینده مردم نور اظهار داشت: اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات در نظر دارد با تعامل با دستگاههای اجرایی مشکلات این قبیل از دانشگاه‌ها را برطرف کنند.
وی افزود: وزرات نیرو و کار با کمیسیون آموزش و تحقیقات ارتباط تنگاتنگ ندارد و با تصویب این طرح ارتباط میان کمیسیون آموزش و تحقیقات با دستگاههای اجرایی بیشتر از گذشته خواهد شد.

کد N4951