در مخالفت با یک طرح؛

عدم به كارگیری مدیران باتجربه‌ صدمات بسیاری به کشور وارد می‌كند

مجلس

ما مدیران باتجربه و ممتازی داریم که عدم بکارگیری آنها می‌تواند صدمات بسیاری به کشور وارد کند.

نماینده مردم بم طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان برای سمت‌های اجرایی و ستادی را دارای ابهامات بسیاری دانست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، موسی غضنفرآبادی در مخالفت با طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان برای سمت‌های اجرایی و ستادی اظهار داشت: من با اصل این طرح موافق هستم اما این طرح دارای جزئیاتی است که ابهاماتی ایجاد کرده و این ابهامات موجب مخالفت من و بسیاری از همکارانم شده است.

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی در آخر گفت: در قانون پنجم توسعه نظرمان را درباره ایثارگران و استادان ممتاز در دانشگاه‌ها اظهار داشته‌ایم که آنها چه کاری می‌توانند انجام بدهند اما ما مدیران باتجربه و ممتازی داریم که عدم بکارگیری آنها می‌تواند صدمات بسیاری به کشور وارد کند.

کد N4867