قسیم عثمانی:

طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مقابله با دولت تعبیر می‌شود

مجلس

اینكه آقایان می‌گویند افراد با سن بالا نمی‌توانند به پروژه‌ها سرکشی کنند و بدوند سنتی است که در دوران احمدی‌نژاد باب شد که کل دولت باید می‌دوید. در حالی که مدیران کلان باید نظارت کنند و از دویدن صرفنظر کنند.

نماینده مردم بوکان با بیان اینکه طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان برای سمت‌های اجرایی و ستادی در تضاد با قانون مدیریت کشوری است، اظهار داشت: در قانون مدیریت کشوری گفته‌ایم که از نیروهای با مدرک کارشناسی ارشد و ایثارگران با 35 سال تجربه می‌توانند بازنشسته شوند. چرا باید با عدم استفاده از نیروهای کارآمد دچار خود تحریمی بشویم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، قسیم عثمانی در جلسه علنی امروز مجلس در مخالفت با طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان برای سمت‌های اجرایی و ستادی اظهار داشت: در طرح مذکور از بکارگیری مدیران بازنشسته در سمت‌های کلانی نظیر استانداران، معاونین وزرا و رؤسای سازمان‌ها ممنوع شده است اما من از طراحان این طرح نیز می‌پرسم چطور یک بازنشسته می‌تواند نماینده باشد، اما معاون وزیر نه. آقای یوسفیان ملا خود یکی از افراد بازنشسته‌ای است که هم‌اینک نماینده مجلس است. این تبعیض جای سؤال دارد و امیدواریم که طراحان به این سؤال پاسخ بدهند.

نماینده مردم بوکان در ادامه خاطرنشان کرد: اگر این قانون باز به تصویب برسد عطف به ماسبق نمی‌شود و کسانی که انتصاب یافته‌اند شامل این قانون نمی‌شوند. با تصویب این قانون شیرازه مدیریتی کشور به هم می‌ریزد و به نوعی مقابله مجلس با دولت تعبیر می‌شود.

وی ادامه داد: کلیه افرادی که شامل این قانون می‌شوند 50 نفر است و با ممنوعیت بکارگیری 50 نفر مسئله اشتغال حل نخواهد شد. اینکه آقایان می‌گویند افراد با سن بالا نمی‌توانند به پروژه‌ها سرکشی کنند و بدوند سنتی است که در دوران احمدی‌نژاد باب شد که کل دولت باید می‌دوید. در حالی که مدیران کلان باید نظارت کنند و از دویدن صرفنظر کنند.

عثمانی در ادامه تاکید کرد: مگر ما چند نفر مانند مهندس زنگنه در وزارت نفت، مهندس حجتی در وزارت جهاد کشاورزی و مهندس سعادت استاندارد آذربایجان غربی داریم. اینها مدیران ممتاز و باتجربه‌ای هستند که باید از تجربه آنها استفاده بشود مگر نه این تجربه در بخش خصوصی و غیردولتی استفاده خواهد شد. در دولت قبلی به دلیل مسائل سیاسی بسیاری از نیروهای خوب دانشگاهی‌مان بازنشسته شدند. آقای ظریف نیز خود یک فرد بازنشسته در وزارت امور خارجه است حال باید پرسید که چرا نباید از این افراد ممتاز که بازنشسته شدند استفاده کرد.

نماینده مردم بوکان با بیان اینکه طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان برای سمت‌های اجرایی و ستادی در تضاد با قانون مدیریت کشوری است اظهار داشت: در قانون مدیریت کشوری گفته‌ایم که از نیروهای با مدرک کارشناسی ارشد و ایثارگران با 35 سال تجربه می‌توانند بازنشسته شوند. چرا باید با عدم استفاده از نیروهای کارآمد دچار خود تحریمی بشویم.

کد N4865