مخالفت مجلس با کلیات طرح اختصاص فوق العاده خاص به کارمندان سازمان بهزیستی 

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تسری قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان بهزیستی مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در ادامه جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح تسری قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان بهزیستی در دستور کار نمایندگان  مجلس قرار گرفت.

مخالفان این طرح، طرح فوق را دارای بار مالی دانسته و مخالف اصل 75 قانون اساسی می دانستند. علاوه بر این معتقد بودند در صورت تصویب این طرح برای سایر دستگاه ها نیز انتظار مشابه ایجاد می شود.

مخالفان همچنین تاکید می کردند در شرایط فعلی بسیاری از دستگاه ها کسری بودجه دارند و به همین دلیل در صورت تصویب نیز این طرح نمی تواند اجرایی شود.

پس از سخنان مخالفان و موافقان این طرح و همچنین نماینده دولت برای کلیات این طرح رای‌گیری انجام شد که نمایندگان مجلس با 71 رای موافق، 92 رای مخالف و 24 رای ممتنع با کلیات این طرح موافقت نکردند.

براساس ماده واحده این طرح از تاریخ تصویب آن قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون ایران که در سال 1390 تصویب شده است به کارکنان سازمان بهزیستی کشور تسری می‌یابد و اعتبار مورد نیاز آن نیز از محل صرفه‌جویی اعتبارات هزینه‌ای سازمان بهزیستی تامین و پرداخت می‌شود و با بهره‌گیری از منابع حاصله از فروش اموال مازاد و واریز آن به حساب خزانه هزینه‌های آن تامین و به حساب خزانه واریز می‌شود.