موافقت با طرح افزایش حقوق کارمندان سازمان بهزیستی؛

قربانی: کارمندان سازمان بهزیستی مستحق توجه ویژه هستند

مجلس

چون در این طرح به صراحت عنوان شده که این اعتبارات از طریق صرفه‌جویی اعتبارات سازمان بهزیستی تأمین می‌شود بنابراین مشکلی ندارد.

نماینده آستانه اشرفیه به عنوان موافق طرح افزایش حقوق کارمندان گفت: کارمندان سازمان بهزیستی با داشتن دانش و تبحر کافی با قشر مددجویان جامعه زندگی می‌کنند که در نتیجه مستحق توجه ویژه هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد حسین قربانی نماینده آستانه اشرفیه به عنوان موافق طرح افزایش حقوق کارمندان سازمان بهزیستی امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی طی سخنانی گفت: طرح مورد بحث که با امضای حدود هفتاد نفر از نمایندگان تقدیم مجلس شد، اعلام می‌دارد که امروز در کشور به سازمان‌های هم تراز و هم سطح حقوق متفاوت پرداخت می‌گردد.

وی افزود: این طرح می‌گوید که کارکنان سازمان بهزیستی هم به مانند سازمان‌های پزشک قانونی و سازمان انتقال خون حقوق و مزایا دریافت کنند.

قربانی با بیان اینکه البته مشکل در اینجاست که این امتیاز را برای همه سازمان‌ها باید در نظر می‌گرفتیم، گفت: بیشترین حقوق و مزایا در این طرح به کسانی تعلق می‌گیرد که در سازمان‌های نگهداری خدمت می‌کنند و به عنوان مادریار با انواع مددجویان زندگی می‌کنند و به نیروهای ستادی کمترین توجه صورت گرفته است.

قربانی اظهار کرد: مددجویان این سازمان را افرادی مانند معلولان ذهنی و جسمی، سالمندان و معتادان، کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و افرادی از این دست تشکیل می‌دهند که کارمندان سازمان بهزیستی با داشتن دانش و تبحر کافی با این قشر از جامعه زندگی می‌کنند که در نتیجه مستحق توجه ویژه هستند.

وی تأکید کرد: باید انگیزه‌ای برای پرسنل سازمان بهزیستی ایجاد کنیم تا بتوانیم از این مددجویان نگهداری کنیم.
قربانی درخصوص بحث تأمین حقوق کارکنان توضیح داد: چون در این طرح به صراحت عنوان شده که این اعتبارات از طریق صرفه‌جویی اعتبارات سازمان بهزیستی تأمین می‌شود بنابراین مشکلی ندارد.

کد N4673