كاتب در مخالف با طرخ تسری فوق العاده خاص به کارمندان بهزیستی:

طرح خلاف قانون است

مجلس

مجلس قانون مدیریت کشور را تصویب نمود تا موجب عدم تبعیض شود و اگر امروز این قانون و قانون‌های دیگر را تصویب کنیم موجب افزایش ناکارآمدی قانون مدیریت کشوری خواهد شد.

عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: ما طرحی را در دست بررسی داریم که می دانیم شورای نگهبان اکنون آن را به دلیل مغایرت‌های قانونی رد خواهد کرد و هم مرکز پژوهش‌های مجلس و هم معاونت تقنیینی مجلس به ما تذکر داده است که این طرح خلاف قانون است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا کاتب با تبریک فرا رسیدن روز مجلس گفت: از دکتر لاریجانی و نمایندگان مجلس درخواست می کنم که در روز مجلس چیزی خلاف نظر آیت الله مدرس مورد تصویب قرار ندهند.

سخنگوی کمیسون برنامه و بودجه در خصوص طرح تسری فوق العاده خاص به کارمندان سازمان بهزیستی اظهار داشت: این طرح باعث افزایش هزینه های دولت و مملکتی می شود که در شش ماهه اول تنها 70 هزار میلیارد در آمد کسب کرده و چیزی کمتر از 10 درصد افزایش اعتبار را به طرح های عمرانی اختصاص داده است.

نماینده کمسیون برنامه و بودجه طرح تسری فوق العاده خاص به کارمندان سازمان بهزیستی را در مغایرت با قانون پنجم توسعه دانست و اظهار داشت: هر گونه تصویب مقررات خارج از قانون مدیریتی کشوری خلاف قانون است.

کاتب ادامه داد: ما طرحی را در دست بررسی داریم که می‌دانیم شورای نگهبان اکنون آن را به دلیل مغایرت‌های قانونی رد خواهد کرد و هم مرکز پژوهش‌های مجلس و هم معاونت تقنیینی مجلس به ما تذکر داده است که این طرح خلاف قانون است.

سخنگوی کمسیون برنامه و بودجه گفت: نکته سومی که در خصوص این طرح باید گفت این است که ما یک نگاه کلانی در نظام جمهوری اسلامی داریم و همین نگاه کلان موجب تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت شد که به دلیل اعتراضاتی که بعضی از گروه‌ها داشتند و اما با آنها مماشات کردیم تبدیل به قانون پرداخت ناهماهنگ شد.

وی در ادامه گفت: مجلس قانون مدیریت کشور را تصویب نمود تا موجب عدم تبعیض شود و اگر امروز این قانون و قانون‌های دیگر را تصویب کنیم موجب افزایش  ناکارآمدی قانون مدیریت کشوری خواهد شد.

کاتب در ظهار داشت: ما نباید قانونی را تصویب کنیم که توان پرداخت آن را نداریم و نگذاریم با تصویب چنین مصوباتی که رد می شود شان مجلس زیر سوال می رود.

کد N4672