پول‌های ایران از ترکیه می‌رسد

ایران,ترکیه,ایران و ترکیه,گروه 1 5,آمریکا,سیاست‌خارجی

همشهری آنلاین: بانک‌های ترکیه از این پس می‌توانند در نقل و انتقال پول به ایران فعال شوند.

ایران > سیاست‌خارجی- همشهری آنلاین:
بانک‌های ترکیه از این پس می‌توانند در نقل و انتقال پول به ایران فعال شوند.

صدای آمریکا گفت: به دنبال توافق هفته پیش ایران با گروه 1+5 در ژنو و لغو محدود تحریم های مالی، به بانک های ترکیه اجازه داده شده است وارد معامله و انتقال پول به ایران شوند. هالک یکی از بزرگترین بانک‌های ترکیه این فعالیت ها را آغاز کرده است.

صدای آمریکا افزود: تا قبل از توافق ژنو، بانک‌ها از ترس مجازات آمریکا هر نوع معامله نقل و انتقال پول با بانک مرکزی ایران را متوقف کرده بودند اما اکنون به همه بانک های ترکیه این اجاره داده شده است.

این منبع خبری افزود: بنا به برآورد دولت آمریکا از سال 2012 معادل 80 میلیارد دلار پول فروش نفت ایران در بانک‌های خارجی بلوکه شده است و ایران به موجب تحریم ها نمی تواند این پول ها را به داخل کشور انتقال دهد و یا در معامله جهانی از آنها استفاده کند.