قادرف:

گروههای مسلح سوری غارتگر و تروریست هستند

آفریقا و خاورمیانه

رئیس جمهوری چچن ضمن انتقاد شدید از گروههای مسلح در سوریه آنها را مشتی دزد و غارتگر و هتاک به مقدسات توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، رمضان قادرف تاکید کرد: جنگ در سوریه کسانی راکه به دنبال بهره برداری از مصائب دیگران هستند به این کشور کشانده است.

رئیس جمهوری چچن در دیدار برخی از شخصیتهای دینی در جمهوری چچن افزود: گروههای مسلح در سوریه مشغول غارت،تعرض به کرامت مردم و توهین به مقدسات هستند بنابر این جنگ در سوریه جنگ مقدس یا جهاد نیست و  مشتی دزد و تروریست بدون توجه به مواضع شخصیتهای دینی از حرکت به چچن پس از سوریه سخن می گویند اما نمی توانند کاری از پیش ببرند.

از سوی دیگر سگرید کاگ رئیس هیئت مشترک سازمان ملل و سازمان منع  تسلیحات شیمیایی برای  نابودی سلاح شیمیایی سوریه با اشاره به همکاری های قوی با نظام سوریه گفت: سلاحهای شیمیایی موجود در سراسر سوریه به بندر لاذقیه منتقل خواهد شد و از آنجا با تعدادی کشتی به آبهای منطقه در دریای مدیترانه منتقل خواهد شد تا بر روی عرشه کشتی آمریکایی ظرف شش ماه نابود شود.

این در حالی است که یک منبع آگاه در سازمان منع گسترش سلاح شیمیایی تاکید کرد: بیش از بیست شرکت آمادگی خود را برای کمک به نابودی سلاح شیمیایی سوریه اعلام کرده اند.