آغاز رای‌گیری برای تصویب پیش‌نویس نهایی قانون‌اساسی مصر

عدلی منصور,مصر,آفریقا

همشهری‌آنلاین: رای‌گیری درباره بندهای مختلف و متن نهایی پیش‌نویس قانون اساسی مصر از امروز شنبه ۹ آذر آغاز می شود

جهان > آفریقا- همشهری‌آنلاین:
رای‌گیری درباره بندهای مختلف و متن نهایی پیش‌نویس قانون اساسی مصر از امروز شنبه ۹ آذر آغاز می شود

این خبر را کمیته پنجاه نفره تدوین قانون‌اساسی مصر اعلام کرد.

بنا به گزارش الشرق‌الاوسط،رای‌گیری طبق برنامه این کمیته در هفته اول ماه دسامبر که فردا روز اول آن است،تمام خواهد شد.

محمد سلماوی، سخنگوی کمیته پنجاه نفره افزود: تدوین همه بندهای پیش‌نویس قانون اساسی تمام شد.

کمیته پنج‌شنبه 7 آذر به اجماع رسید.

سلمانی گفت: پس از تصویب نهایی پیش نویس قانون اساسی مصر این پیش نویس برای عدلی منصور، رئیس‌جمهور موقت فرستاده خواهد شد تا دستور برگزاری همه پرسی برای آن را صادر کند.

عدلی منصور حداکثر یک‌ماه پس از دریافت پیش‌نویس نهایی ،باید آن را به رفراندم بگذارد.