گاتیلوف:

گامهای جدی برای حل بحران سوریه باید برداشته شود

آفریقا و خاورمیانه

معاون وزیر خارجه روسيه ضمن تاکید بر ضرورت فشار بر گروههای مسلح در سوریه از سوی حامیان آنها، خواستار اتخاذ اقدامات جدی برای حل بحران سوریه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، گنادی گاتیلوف تاکید کرد: جامعه بین المللی و سازمانهای بشردوستانه وابسته به سازمان ملل باید گامهای لازم را برای کاستن از بحران سوریه بردارند.

معاون وزیر خارجه روسیه تاکید کرد: امیدواریم بازیگران خارجی اقدامی مشابه روسیه با نظام سوریه انجام دهند و به گروههای مسلح در سوریه فشار وارد کنند.

وی با اشاره به برنامه هسته ای ایران گفت: توافقی که در ژنو درباره موضوع هسته ای ایران به دست آمد بر اساس توافقات قدیمی بود و ما از گذشته بر ضرورت تهیه برنامه سیاسی که چشم اندازی را در پیش رو ایران روشن کند تاکید کرده ایم.