سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی:

سلاح های شیمیایی سوریه در دریا و توسط آمریکا نابود می شود

آفریقا و خاورمیانه

سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی در بیانیه ای اعلام کرد که سلاح های شیمیایی سوریه در دریا و توسط آمریکا نابود خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی امروز در بیانیه ای اعلام کرد که زرادخانه سلاح های شیمیایی سوریه به وسیله کشتی های آمریکایی در دریا نابود خواهند شد.

در این بیانیه که از سوی مدیر کل سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی در لاهه صادر شده آمده است: عملیات نابودی سلاح های شیمیایی در دریا و توسط کشتی های آمریکایی انجام خواهد شد و از تکنولوژی تجزیه آبی در این زمینه استفاده خواهد شد.

بر اساس جدول زمانی که سازمان منع سلاح های شيميايی اعلام کرده، تمام تسليحات و مواد شيميايی سوريه به جز ماده ای به نام "ايزوپروپانول" که يکی از دو ماده اصلی تشکيل دهنده گاز سارين است، تا پايان دسامبر ۲۰۱۳ از اين کشور خارج خواهد شد.

بر اساس اين زمان بندی، امکانات و تسليحات شيميايی سوريه که در اولويت نابودی قرار دارند به تدريج از ۱۵ دسامبر ۲۰۱۳ تا ۱۵ مارس ۲۰۱۴ نابود خواهند شد و بقیه آنها نیز تا پايان ژوئن سال آينده ميلادی از این کشور خارج و نابود می شوند.