ایران الحاق بدون قید و شرط رژیم صهیونیستی به معاهده منع سلاح های کشتار جمعی را خواستار شد

سیاست خارجی

سید عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه با همتای خود لایاوا معاون وزیر امور خارجه فنلاند به عنوان تسهیل کننده کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاحهای هسته ای و دیگر سلاحهای کشتار جمعی ملاقات و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این ملاقات ابتدا لایاوا آخرین تحولات از جمله مشورتهای انجام شده مربوط به این کنفرانس را ارائه کرد . سپس معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه ضمن تأکید بر اینکه کشورمان در سال 1974 ایده خاورمیانه عاری از سلاحهای هسته ای را در چارچوب سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است ، افزود : تحقق این ایده یک هدف راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه می باشد و به وضوح مشخص است که تأسیسات هسته ای خارج از پادمان رژیم صهیونیستی و عدم الحاق این رژیم به پیمان عدم اشاعه سلاحهای هسته ای (NPT) و دیگر سلاحهای کشتار جمعی شامل کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی (CWC) و کنوانسیون منع سلاحهای بیولوژیک (BWC) عامل اصلی تحقق منطقه خاورمیانه عاری از سلاحهای هسته ای و دیگر سلاحهای کشتار جمعی می باشد .

سید عباس عراقچی همچنین بر جهانشمولی معاهدات منع سلاحهای کشتار جمعی بویژه الحاق بدون قید و شرط رژیم صهیونیستی به این معاهدات بین المللی و برگزاری این کنفرانس در چارچوب سازمان ملل تأکید کرد .

شایان ذکر است که طبق مصوبه کنفرانس بازنگری NPT در سال 2010 ، کشورهای عضو این معاهده نسبت به برگزاری کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاحهای هسته ای و دیگر سلاحهای کشتار جمعی تا پایان سال 2012 به توافق رسیدند . ولی به دلیل کارشکنی های رژیم صهیونیستی این کنفرانس در تاریخ مقرر برگزار نشد .

مشورتهای لایاوا به عنوان تسهیل کننده این کنفرانس با کشورهای منطقه از جمله کشورهای عربی ادامه خواهد یافت .