با مصوبه هیئت دولت؛

تعرفه ثبت‌نام در آزمون‌های تخصصی پزشکی تعیین شد

دولت

بر اساس مصوبه دولت، درآمدهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به حساب خزانه واریز و در بخش درآمد بودجه کل کشور منظور و معادل آن از طریق ردیف هزینه‌ای در لوایح بودجه سنواتی در اختیار وزارت مذکور قرار می گیرد

با موافقت دولت، تعرفه ثبت‌نام داوطلبان شرکت در آزمون‌های تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1392 تعیین شد.

به‌گزارش ایلنا، هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند(الف) تبصره(49) قانون بودجه سال 1364 کل کشور را تصویب کرد.

بر این اساس، تعرفه ثبت‌نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1392 شامل آزمون پذیرش دستیاری تخصصی پزشکی(پزشکی عمومی به تخصص) 000/500 ریال، آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی(تخصص به فوق تخصص) 000/750 ریال، آزمون دکترای تخصصی 000/550 ریال(فوق لیسانس و دکترا به PH.D)، آزمون دکترای تخصصی داروسازی(دکترا و فوق لیسانس به دکترای تخصصی) 000/500 ریال، تعیین شده است.

همچنین بر اساس مصوبه دولت، تعرفه ثبت‌نام آزمون بهداشت‌کاران دهان و دندان به دکترا(کاردانی به دکترا) 000/300 ریال، آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج (ارزشیابی فوق لیسانس و دکترا) 000/500 ریال، آزمون پذیرش دستیار دندانپزشکی(دکترا به تخصص) 000/500 ریال، آزمون جایابی فارغ التحصیلان دندانپزشکی خارج(دکترا به تخصص) 000/500 ریال، آزمون دانشنامه (بورد) تخصصی دندانپزشکی(دکترا به تخصص) 000/000/1 ریال، آزمون علوم پایه پزشکی(دانشجوی پزشکی) 000/150 ریال است.

تعرفه ثبت‌نام آزمون علوم پایه دندانپزشکی(دانشجوی دندانپزشکی) نیز  000/150 ریال، آزمون علوم پایه داروسازی(دانشجوی داروسازی) 000/150 ریال، آزمون پیش کارورزی پزشکی(دانشجوی پزشکی) 000/150 ریال، آزمون دانشنامه(بورد) فوق تخصصی بالینی(اتمام مقطع فوق تخصص) 000/000/1 ریال، آزمون دانشنامه(بورد) تخصصی بالینی(اتمام مقطع تخصص) 000/000/1 ریال، آزمون پزشکی خانواده(پزشکی عمومی به پزشک خانواده) 000/500 ریال و آزمون فوریت‌های پزشکی(مقطع کاردانی به کارشناسی) 000/200 ریال تعیین شده است.

بر اساس مصوبه دولت، درآمدهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به حساب خزانه واریز و در بخش درآمد بودجه کل کشور منظور و معادل آن از طریق ردیف هزینه‌ای در لوایح بودجه سنواتی در اختیار وزارت مذکور قرار می گیرد.

این مصوبه مورخ 6/9/1392 از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

کد N4157