به منظور بازدید از پروژه‌های گازی در دست اجرا؛

رییس جمهور وارد عسلویه شد

دولت

پس از بازدید رییس‌جمهور از پروژه‌های در دست اجرا در این منطقه، جلسه شورای اداری استان بوشهر به ریاست دکتر روحانی در عسلویه تشکیل خواهد شد.

رییس‌جمهور به منظور بازدید از پروژه‌های گازی در دست اجرا وارد عسلویه شد و از سوی مقامات ارشد محلی مورد استقبال قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، دکتر روحانی در جریان سفر به استان بوشهر پس از بازدید از زلزله‌زدگان و مناطق زلزله زده شهرستان دشتستان و دیدار با زلزله زدگان، برای بازدید و بررسی وضعیت پروژه‌های در دست اجرا در منطقه ویژه اقتصادی عسلویه وارد این منطقه شد.

پس از بازدید رییس‌جمهور از پروژه‌های در دست اجرا در این منطقه، جلسه شورای اداری استان بوشهر به ریاست دکتر روحانی در عسلویه تشکیل خواهد شد.

کد N4075