ابوترابی فرد در یادواره شهید مدرس:

پیروزی در مذاکرات هسته ای در نتیجه پیروی از تفکرات سیاسی شهید مدرس است

مجلس

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر 8 سال به دفاع از کشور پرداختیم، اگر در جریانات سیاسی پس از انقلاب سربلند از کارزار بیرون آمدیم و اگر هم اکنون در مذاکرات هسته ای پیروز هستیم دلیلش پیروی از تفکرات سیاسی شهید مدرس بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسن ابوترابی فرد در دومین یادواره شهید آیت الله حسن مدرس که صبح امروز در روستای سرابه زادگاه آن شهید بزرگوار برگزار شد با یادی از شهید مدرس گفت: در تاریخ ایران اسلامی  شاهد سه حرکت قدرتمند و سه جریان بالنده مؤثر سیاسی که از متن دین و حوزه فقاهت الهام می گرفته، بوده ایم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اولین نهضت فکری نهضت تحریم تنباکو بود که نقش مرجعیت دینی را در جلوگیری از انحرافات سیاسی به نمایش گذاشت.

وی افزود: نهضت دوم سیاسی برآمده از متن دین و الهام گرفته از قدرت مرجعیت بود یعنی نهضت مشروطه، آفرینندگان این نهضت مراجع شیعه و علمای عالم تشیع بودند که مبانی فکری آیت الله میرزای نائینی در شکل گیری این حرکت مؤثر بوده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: در جریان نهضت مشروطه، فقها و علمای عالم تشیع در اندیشه ایجاد نظام سیاسی مبتنی بر اراده ملت ایران بودند. فقهای بزرگ گمان می کردند که در این مقطع نمی توان بنیاد نظام شاهنشاهی را فرو ریخت اما می توان تغییراتی ایجاد کرد که طبق تفکر شهید مدرس شاه به نوکری مردم اقدام کند.

ابوترابی فرد اضافه کرد: در این برهه یعنی در آغاز نهضت مشروطه دین و دنیا و سنت و مدرنیته روبروی هم قرار گرفتند و تفکر سکولار در عرصه سیاست حضور یافت مشروطه مشروعه به انزوا کشیده شد اما در چنین زمانی مدرس به تنهایی مانع از ایجاد تفکر سکولار شد.

وی یادآور شد: وقتی روشنفکران تحت تأثیر غرب در پی ایجاد تفکر سکولار در کشور بودند مدرس تنها میدان دار عرصه سیاست بود.

نماینده مردم در مجلس نهم توضیح داد: در زمان نهضت مشروطه روشنفکران بر این عقیده بودند که علمای دین نمی توانند در عرصه سیاست حضور داشته باشند اما آیت الله مدرس ثابت کرد فقیهی که دل به خدا بسپارد و از غیر او هراسی نداشته باشد می تواند تفکرات سیاسی درست را به اجرا گذارد.

ابوترابی فرد گفت: مدرس با حضور در عرصه سیاست نظریه این روشنفکران را ابطال کرد و سیاستی متکی بر دین و دستورات الهی را سرلوحه عملکرد خود قرار داد.

وی افزود: مدرس به قدرت های پوشالی بی اعتنا بود و  قدرت روحانیت را در مواجهه با رضاخان و نظام سلطه به اوج خود رساند که در این باره امام(ره) می فرمایند فلسفه سیاسی مدرس همان فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی است یعنی سیاست ما عین دیانت و دیانت ما عین سیاست ماست و در نهایت نهضت سوم نهضت انقلاب اسلامی اوست که دیگر در پی اصلاح نظام شاهنشاهی نبوده و خواستار برکناری او بود و در این راستا تنها تفکر شهید مدرس راهگشای امور قرار گرفت.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: اکنون این تفکر سیاسی نمود مصداقی زیادی در عملکرد ما دارد اگر 8 سال به دفاع از کشور پرداختیم و اگر در جریانات سیاسی پس از انقلاب سربلند از کارزار بیرون آمدیم و اگر هم اکنون در مذاکرات هسته ای پیروز هستیم دلیلش پیروی از تفکرات سیاسی شهید مدرس بوده است.