سعد الحریری متهم اصلی ناآرامیها/

طرابلس لبنان دوباره ناآرام شد

آفریقا و خاورمیانه

در پی افزایش تیراندازی در مناطق مختلف طرابلس به ویژه باب التبانه و جبل محسن ارتش لبنان تدابیر امنیتی در این مناطق را افزایش داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، از صبح امروز تیراندازی در مناطق مختلف طرابلس (شمال لبنان) از سرگرفته شده است.

این تیراندازیها بیشتر در مناطق جبل محسن و باب التبانه (دارای اکثریت سلفی)  رخ داده و ناامنیهای ناشی از آن باعث بسته شدن مسیرهای الملوله، المنکوبین، التبانه، جبل محسن، الریفا و البقار شده است. ارتش لبنان نیز با افزایش سطح آماده باش نیروهای خود در این مناطق حساس مستقر شده است.

در پی این ناامنیها تاکنون یک نفر با اصابت گلوله تک تیراندازها به شدت زخمی شده است.

"محمد شاکر القواس" از اعضای حزب بعث عربی سوسیالیست در لبنان در اظهاراتی تاکید کرد: "سعد الحریری" با ایجاد پوشش برای فعالیت گروههای مسلح در طرابلس در تلاش برای تکرار سناریو شیخ الاسیر است که چندی پیش در صیدا شاهد آن بودیم.

"علی فضه" عضو دفتر سیاسی حزب دموکرات عربی با تاکید بر لزوم تلاش مقامات برای جلوگیری از بازگشت مجد  خشونتها به طرابلس، افزود: برخیمقامات امنیتی برای فعالیت گروههای مسلح پوشش ایجاد می کنند.

منابع امنیتی اعلام کردند: درگیریهای امروز در پی تیراندازی به یک مرد که در منطقه جبل محسن (دارای اکثریت علوی) حضور داشته آغاز شده است.