وزارت خارجه آمریکا:

قانون تظاهرات در مصر منطبق بر استانداردهای جهانی نیست

آفریقا و خاورمیانه

وزارت امور خارجه آمریکا ضمن انتقاد از قانون تظاهرات در مصر اعلام کرد که این قانون منطبق بر استانداردهای جهانی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت امور خارجه آمریکا نگرانی خود را از قانون تظاهرات در مصر اعلام کرد. "جین بساکی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهار داشت: واشنگتن از پیامدهای ناشی از قانون تظاهرات در مصر که هفته اخیر تصویب شد نگران است.

وی با بیان این مطلب افزود: زمینه بیان دیدگاه ها باید برای کسانی که مسالمت آمیز اعتراض می کنند فراهم شود. قانون تظاهرات در مصر آزادی ها را محدود می کند و منطبق بر استانداردهای جهانی نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا خاطرنشان کرد: جلوگیری از آزادی بیان و برپایی تظاهرات مسالمت آمیز، به پیشبرد مرحله انتقالی در مصر کمک نخواهد کرد. وی همچنین از تظاهرات کنندگان خواست که به تظاهرات مسالمت آمیز پایبند باشند.

گفتنی است به موجب قانون تظاهرات، برپایی هر گونه تظاهراتی نیازمند کسب مجوز از وزارت کشور است در غیر اینصورت برپا کنندگان آن جریمه مالی خواهند شد. تدوین این قانون با واکنش های مخالفی از سوی آمریکا، دبیرکل سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین الملل مواجه شده است.