لتا خواستار رای اعتماد دوباره به دولت ایتالیا شد

آمریکا اروپا

نخست وزیر ایتالیا در پی خروج حزب راست گرای "فروزا ایتالیا" از کابینه ائتلافی، از پارلمان خواست تا بار دیگر به دولت رای اعتماد بدهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "انریکو لتا" از پارلمان ایتالیا خواست تا بار دیگر به کابینه ائتلافی وی رای اعتمادبدهد.

این درخواست لتا به دلیل خروج اعضای حزب فروزا ایتالیا به رهبری "سیلویو برلوسکنی" نخست وزیر اسبق ایتالیا، از دولت ائتلافی مطرح شده است.

از سوی دیگر پارلمان ایتالیا، در هفته گذشته به بودجه سال 2014 میلادی که از سوی دولت لتا پیشنهاد شده بود رای مثبت داده و این خود به نوعی تائید اقدامات دولت است.

دلیل خروج اعضای حزب فروزا ایتالیا از دولت ائتلافی، رای سنای ایتالیا به اخراج برلوسکنی از این نهاد قانونگذاری است. برلوسکنی به اتهام فساد مالی از سنا اخراج شده است.

این در خواست در حالی از سوی انریکو لتا به عنوان نخست وزیر ایتالیا مطرح می شود که چند ماه قبل نیز خروج چند تن از وزیران حامی برلوسکنی از دولت، موجب شده بود تا وی برای گرفتن رای اعتماد عازم پارلمان ایتالیا شود.

سنای ایتالیا در حالی چهارشنبه ششم آذر رای به اخراج برلوسکنی داد که پیش از این چند بار رای گیری در مورد سرنوشت وی به تعویق افتاده بود. یکی از دلایل به تعویق افتادن چندباره این رای گیری هراس از تبعات سیاسی آن اعلام شده است.

اخراج برلو از سنا می تواند به نوعی پایان عمر سیاسی وی نیز محسوب شود چون پیشتر تعدادی از اعضای حزب تحت امر او تهدید کرده بودند در صورت پایان حمایت فروزا ایتالیا از دولت ائتلافی، آنها از حزب جدا شده و تشکل سیاسی جدیدی را در حمایت از دولت به راه می اندازند.