استاد اقتصاد دانشگاه علامه در گفت‌وگو با ایلنا:

دولت توانسته رشد تورم را کنترل کند

سیاست داخلی

دولت می‌بایست ۵۰درصد پولی را که بدست می‌آورد به مردم و ۳۰ درصد آن را به تولید و تکنولوژی اختصاص می‌داد که این کار در دولت قبل صورت نگرفت.

یك استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: البته دولت یازدهم به آن معنا که اقتصاد دانان معتقد هستند اقدام اساسی در خصوص کاهش تورم صورت نداده است‏، اما کار مثبتی که غیر قابل چشم پوشی است این است که توانسته رشد تورم را کنترل کند.

مصطفی شریف در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص اظهار نظرهای اقتصادی رئیس جمهور ایران در مصاحبه تلویزیونی اظهار داشت: طبق انچه که رئیس جمهور اعلام کرد ما از یک طرف با رکود و از سوی دیگر با افزایش تقاضا روبه رو هستیم و علت آن این است که از یک طرف پول بیش از اندازه وارد کشور شده است و این اعداد و ارقامٰ تورم را افزایش داده است و از طرفی وارد تولید هم نشده تا تولید را افزایش دهد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طبطبایی در ادامه افزود: البته دولت یازدهم به آن معنا که اقتصاد دانان معتقد هستند اقدام اساسی در خصوص کاهش تورم صورت نداده است‏، اما کار مثبتی که غیر قابل چشم پوشی است این است که توانسته رشد تورم را کنترل کند.

وی در خصوص بحث اصلاح روند پرداخت یارانه‌ها با بیان اینکه هنوز ساز وکارهای چگونگی اجرای این امر مشخص نیست، گفت: آنچه که مشخص است ایشان اصل کلی هدفمندی یارانه‌ها را پذیرفته اما اشکالی که بر اجرای هدفمندی یارانه‌ها گرفته می‌شود این است که دولت می‌بایست ۵۰درصد پولی را که بدست می‌آورد به مردم و ۳۰ درصد آن را به تولید و تکنولوژی اختصاص می‌داد که این کار در دولت قبل صورت نگرفت.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان تاثیر تحریم‌ها در بحران‌های اقتصادی به وجود آمده در کشور، قسمت عمده این بحران‌ها را معلول مدیرت ناصحیح عنوان کرد و توضیح داد: به دلیل عدم مدیریت صحیح از امکانات موجود آن طور که باید به خوبی استفاده نشده است.

کد N3757