نجفی:

بازرسان آژانس 8دسامبر از کارخانه آب سنگین اراک بازدید می کنند

سیاست خارجی

سفیر و نماینده دائم کشورمان در وین در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: با ارسال یک نامه رسمی به آژانس و اعلام آمادگی ایران برای پذیرش بازرسان آژانس جهت بازدیدی به شکل یک دسترسی مدیریت شده به کارخانه تولید آب سنگین اراک در تاریخ 8 دسامبر 2013 ما به اجرای یکی از اقدامات عملی توافق شده می پردازیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن سخنرانی نجفی سفیر و نماینده دائم کشورمان در وین در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به این شرح است:


آقای رئیس، مدیر کل  و همکاران گرامی،
در آغاز مایلم ریاست شما بر این نهاد محترم را تبریک بگویم. همچنین لازم است  سپاسگزاری کشورم را از حمایت مستمر اعضای جنبش عدم تعهد از برنامه صلح آمیز هسته ای ایران اعلام نمایم.

آقای رئیس،

همان طور که هیات کشورم در نشست قبلی شورای حکام اعلام داشت سیاست دولت جدید ایران مبتنی بر «اعتماد سازی متقابل و تعامل سازنده» در روابط بین المللی با دیگران است.
این سیاست حتی در مراحل اولیه خود، به تدریج شروع به باردهی نموده است. ما دو دستاورد مهم در مدت کوتاهی داشته ایم: نخست "بیانیه مشترک در مورد چهارچوب همکاری" که توسط جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در تاریخ 11 نوامبر 2013 در تهران به امضاء رسید و سپس "برنامه اقدام مشترک" که در تاریخ 24 نوامبر 2013 در ژنو مورد توافق وزرای خارجه گروهEU3+3  و ایران قرار گرفت.

مایلم از مدیر کل آمانو و اعضای تیم آژانس برای تلاشهایشان قدردانی نمایم. گزارش اخیر آژانس، به شکلی کاملا روشن مجددا تایید کرد که کلیه فعالیتهای هسته ای ایران، صلح آمیز هستند و تحت نظارت پادمان جامع آژانس قرار دارند. در رابطه با موضوعات جاری و گذشته، بعد از ابتکار ما در خصوص اقدامات عملی و مذاکرات فشرده در نشستهای 27 سپتامبر، 28 و 29 اکتبر، و 11 نوامبر، ایران و آژانس "بیانیه مشترک در مورد چهارچوب همکاری" را به امضاء رساندند که مطابق آن آژانس و ایران توافق کردند همکاری و گفتگوهایشان را به منظور اطمینان از ماهیت صرفا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران از طریق حل و فصل کلیه موضوعات باقی مانده ای که هنوز توسط آژانس حل نشده اند، تقویت نمایند.

بعلاوه آژانس موافقت کرد به مد نظر قرار دادن نگرانی های امنیتی ایران از جمله از طریق دسترسی مدیریت شده و حفاظت از اطلاعات محرمانه ادامه دهد.  در نشست فنی 11 نوامبر طرفین در مورد چگونگی اجرای اقدامات عملی منضم به بیانیه مشترک گفتگو نمودند و نشست دیگری نیز در تاریخ 11 دسامبر در وین برگزار خواهد شد. با ارسال یک نامه رسمی به آژانس و اعلام آمادگی ایران برای پذیرش بازرسان آژانس جهت بازدیدی به شکل یک دسترسی مدیریت شده به کارخانه تولید آب سنگین اراک در تاریخ 8 دسامبر 2013 ما به اجرای یکی از اقدامات عملی توافق شده می پردازیم.

به نظر ما، همه گامهایی که به طور داوطلبانه از سوی ایران برداشته شده، فرصتی برای همه طرفهای ذی ربط فراهم آورده تا به یک راه حل قابل قبول نائل شوند. گزارش آژانس، خود بیانگر وضعیت است و ضمن آنکه ما نسبت به برخی از بخشهای گزارش که عمدتا تکرار گزارش قبلی است بویژه در خصوص قطعنامه های شورای امنیت، پروتکل الحاقی و کد فرعی 1/3 شدیدا تحفظ داریم لیکن از دید ما، روند جدید گزارش، مثبت و مفید است. اطمینان داریم که کشورها عضو، رویکرد جدیدی که ایران مبتکر آن بوده را حمایت خواهند کرد. ما از فضای سازنده ای که بین ایران و آژانس ایجاد شده قدردانی می کنیم و به تعامل سازنده خود ادامه می دهیم و از رفع ابهامات به شکل گام به گام، و آغاز آن با موضوعات سهلتر، مطمئن هستیم. شش اقدام عملی پیشنهادی ایران ظرف سه ماه اجرا خواهند شد و در این مدت ما در مورد اقدامات عملی برای مرحله بعدی گفتگو خواهیم کرد.

آقای رئیس،
جمهوری اسلامی ایران همچنین اراده و عزم سیاسی قوی خود را از طریق تعامل محتوایی در مذاکرات با گروهEU3+3 به منصه ظهور رسانده و با توافق در خصوص یک "برنامه اقدام مشترک" که در تاریخ 24 نوامبر در ژنو مورد تایید وزرای خارجه گروهEU3+3  و ایران قرار گرفته گام مهم دیگری برداشته است. اقدامات داوطلبانه ایران که مستلزم اقدامات متقابل طرف دیگر ظرف شش ماه خواهد بود بدین منظور است که ایران بتواند به طور کامل به اعمال حق لاینفک خود ذیل معاهده عدم اشاعه سلاحهای هسته ای ادامه دهد. "برنامه اقدام مشترک" یک موافقتنامه مهم از جهت حفظ اعتبار معاهده عدم اشاعه سلاحهای هسته ای، از طریق میسور ساختن برخورداری کامل یکی از اعضای معاهده از حقوقش ذیل معاهده همراه با اجرای تعهداتش، به شمار می آید. همان گونه که در مقدمه "برنامه اقدام مشترک" مورد اشاره قرار گرفته، راه حل جامع متضمن یک برنامه غنی سازی تعریف شده از سوی دو طرف با محدودیتهای عملی و اقدامات شفاف ساز به منظور اطمینان از ماهیت صلح آمیز این برنامه است ما خرسندیم که این توافق از سوی جامع بین المللی به منزله یک گام بسیار مهم برای ممانعت از یک بحران غیر ضروری و گشودن یک افق جدید برای همکاری بین طرفها شناسایی شده است.

این دستاورد تنها یک گام نخست به سمت یک توافق جامع است که بایستی شامل حذف موضوع از دستور کار شورای امنیت و شورای حکام آژانس باشد.

جمهوری اسلامی ایران از هم اکنون خود را برای اجرای اقدامات توافق شده ذیل "برنامه اقدام مشترک" آماده کرده و بحثهای مقدماتی با آژانس در مورد فعالیتهای راستی آزمایی ضروری را انجام داده است.


آقای رئیس، مدیر کل  و همکاران گرامی،

قبل از خاتمه سخنرانی، مایلم مجددا اعلام دارم که به اعتقاد ما دسترسی به و استفاده از سلاحهای کشتار جمعی با آموزه های مذهبی و اسلامی ما و نیز با حقوق بین المللی در تعارض است و هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی ما ندارد. جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک قربانی سلاحهای کشتار جمعی، قویا معتقد است که در اختیار داشتن سلاحهای هسته ای تامین کننده امنیت برای هیچ کشوری نیست و تنها تضمین قطعی در مقابل تهدید این سلاحهای غیر انسانی امحاء کامل آنها تحت نظارت بین المللی می باشد.

جمهوری اسـلامی ایـران مکـررا و در عالـی ترین سطـوح اعلام داشته است برنامه هسته ایش از جمله فعـالیتهای تولید سوخت غنی شده همواره برای مقـاصد منحصرا صلح آمیز بوده و همچنان در این راستا باقی خواهد ماند. حقوق و الزاماتی که ذیل معاهده عدم اشـاعه سلاحهای هسته ای شناسـایی شده، ایـران را همچون هر یک از اعضـای دیگـر، قادر می سازد حقوق لاینفک خود برای کاربریهای صلح آمیز انرژی هسته ای یعنی حقی که هرگز مورد مصالحه قرار نخواهد گرفت، را اعمال کند.

ما در پی تقویت همکاری و گفتگو با آژانس به منظور حل و فصل کلیه موضوعات باقی مانده ای که هنوز توسط آژانس حل نشده می باشیم و همچنین به دنبال ایجاد یک کمیسیون مشترک مرکب از گروهEU3+3 و ایران جهت نظارت بر اقدامات توافق شده و بالاخره کار با آژانس به منظور راستی آزمایی اقدامات ذی ربط هسته ای ذیل "برنامه اقدام مشترک"  هستیم.

چند کلمه هم راجع به مباحث دیروز و امروز شورای حکام می گویم. ما شاهد سخنرانی های متعددی در حمایت از توافقات حاصله در تهران و ژنو بودیم. مایلم از همه هیاتها برای حمایتشان قدردانی کنم. به چند هیاتی که هنوز تحولات اخیر را درنیافته اند توصیه می کنم بیانیه های خود را مورد بازبینی قرار دهند و به جامعه بین المللی که از توافقات تهران و ژنو حمایت نمود، بپیوندند.   

در مورد اظهارات سخنران قبل از اینجانب، مطالب ذیل را اضافه می کنم: اسرائیل در حالی که 200 کلاهک هسته ای دارد که جملگی آنها به سمت شهرهای مسلمان در سراسر خاورمیانه هدف گرفته شده اند و در حالی که تاسیسات زیر زمینی تولید سلاحهای هسته ایش مستمرا فعالیت می کنند به دروغ خود را نگران اشاعه سلاحهای هسته ای نشان می دهد. این رژیم با تاریخ طولانی تجاوز علیه همسایگانش، قساوت نسبت به مردم سرزمینهای تحت اشغال و توسعه مخفیانه انواع سلاحهای کشتار جمعی، اکنون وانمود می کند پیشگام و قیم معاهده عدم اشاعه سلاحهای هسته ای است. جنگ طلبان تل آویو که همکاری محرمانه با رژیم نژاد پرست آپارتاید برای توسعه سلاحهای هسته ای داشته، باید بدانند که جامعه بین المللی  آنها را برای اقدامات غیر قانونی اشان مورد بازخواست قرار خواهد داد.

از توجه شما متشکرم.