ادامه تنش میان پکن و توکیو/ چین جنگنده های خود را به منطقه مورد مناقشه با ژاپن فرستاد

آسیا اقیانوسیه

چین در پی نقض حریم هوایی ممنوعه اعلام شده از سوی خود، توسط بمب افکن های آمریکا و جنگنده های ژاپنی و کره جنوبی ، جنگنده های خود را به منطقه فرستاد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس ای تودی ، چند روز بعد از پرواز بمب افکن های آمریکایی در منطقه پرواز ممنوع اعلام شده توسط چین در دریای چین شرقی این کشور جنگنده های خود را به این منطقه فرستاد.

در پی اعلام منطقه پرواز ممنوع در حریم هوایی جزایر مورد اختلاف چین و ژاپن در دریای چین شرقی توسط چین، آمریکا با وارد کردن دو بمب افکن استراتژیک خود در این منطقه قدرت چین در این منطقه را به چالش کشاند سپس روز بعد هم جنگنده های ژاپن و کره جنوبی دو متحد منطقه ای آمریکا وارد این حریم هوایی شدند که بر خلاف تهدیدات قبلی چین، با هیچ اقدامی از سوی این کشور روبرو نشدند.

در پی این اقدامات آمریکا ، ژاپن و کره جنوبی، چین اعلام کرد که تعدادی از جنگنده های خود را به این منطقه فرستاده است.