حمله نیروهای امنیتی مصر به معترضان

شبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد نیروهای امنیتی مصر برای متفرق کردن تظاهرات مخالفان کودتای نظامی در مقابل کاخ القبه در قاهره از گاز اشک آور استفاده کردند .

حمله نیروهای امنیتی مصر به معترضانشبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد نیروهای امنیتی مصر برای متفرق کردن تظاهرات مخالفان کودتای نظامی در مقابل کاخ القبه در قاهره از گاز اشک آور استفاده کردند .

 

 

منبع: راشاتودی

26149

کد N3372