میقاتی:

ضرورت گفتگوی عربی-ایرانی / فلسطین دیگر اولویت اعراب نیست

آفریقا و خاورمیانه

نخست وزیر موقت لبنان ضمن تاکید بر حمایت دائمی لبنان از موضوع فلسطین، خواستار گفتگو میان اعراب و جمهوری اسلامی ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، نجیب میقاتی در روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین گفت: منطقه شاهد تحولات اساسی از جمله توافق میان ایران و شش کشور بزرگ دنیا است.این توافق نقطه عطف مهمی برای امضای توافق صلح فراگیر است و امیدواریم که این توافق به گفتگوی عربی-ایرانی بینجامد.

نخست وزیر لبنان افزود: بیروت به عنوان پایتختی حامی آرمان فلسطین باقی می ماند و اشغالگران باید بدانند که فلسطین موضوع اصلی امت اسلامی است و هیچ قدرتی نمی تواند آن را به حاشیه براند.

میقاتی بیان کرد: اردوگاههای فلسطینی نباید به کانونی برای اقدامات تروریستی تبدیل شود.درنتیجه تحولات کنونی منطقه، موضوع فلسطین از اولویت جهان عرب خارج شده است و رهبران فلسطینی بهتر است در قبال بحران سوریه و اختلافات گروههای سیاسی لبنانی بی طرف بمانند.