بررسی تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و انتقال پایتخت این هفته در صحن مجلس

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دستور کار جلسه هفته آینده صحن علنی به بررسی طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری اقدام خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دستور جلسات هفتگی مجلس در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه، 14، 12 و 13 آذر ماه 92 به شرح زیر اعلام شد:

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی درباره:

طرح تسری قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان بهزیستی کشور (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

- ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی  درباره:

طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن کشور (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

- گزارش کمیسیون اجتماعی  درباره:

طرح تشکیل سازمان مدیریت ، برنامه‌ریزی و بهره‌وری (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 2/3/1392 به تصویب رسیده است)

- گزارش‌کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور  درباره:

طرح انتقال پایتخت (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

- گزارش کمیسیون انرژی  درباره:

طرح حمایت از صنعت برق کشور(دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

- گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور  درباره:

طرح اصلاح بند (6) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت

- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی  درباره:

لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی(دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی  درباره:

لایحه تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تاسیسات کشور

- گزارش کمیسیون اقتصادی  درباره:

لایحه موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاریهای‌اقتصادی (اکو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمرکی

- گزارش کمیسیون اقتصادی  درباره:

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه

- گزارش‌کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی  درباره:

لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیاتهای انضباطی نیروهای مسلح

- گزارش کمیسیون اقتصادی  درباره:

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه و پروتکل الحاقی آن

- گزارش کمیسیون اجتماعی  درباره:

لایحه اصلاح قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستائی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب 1365 و قانون اصلاح قانون‌ مذکور ‌مصوب 1371

- گزارش کمیسیون اقتصادی  درباره:

لایحه دریافت عوارض برق تجدیدپذیر

- گزارش کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور  درباره:

لایحه تعیین مرجع تهیه و تصویب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهری و شد و آمد و چگونگی اجرای آن

- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات  درباره:

طرح اصلاح بند (ج) ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (این طرح توسط شورای عالی استانها ارائه شده است)

- گزارش کمیسیون عمران درباره :

طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 24/8/1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن

- گزارش کمیسیون عمران درباره:

لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکلهای اصلاحی (1) ، (2) و (4) کنوانسیون ورشو و اصلاحی آن به موجب پروتکل لاهه مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوائی بین‌المللی

- گزارش کمیسیون عمران درباره:

رد طرح اصلاح ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (این طرح توسط شورای عالی استانها ارائه شده و در اجرای ماده 147 آئین‌نامه داخلی به‌تقاضای شورای مذکور در دستورقرار گرفت)

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره:

لایحه اصلاح ماده (8) قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران

- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره:

لایحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی

- گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره:

طرح استفساریه ماده (24) قانون بیمه