امیر سیاری در نماز جمعه تهران :

ارتش کشتی خارجی را در شمال اقیانوس هند نجات داد/ اسکورت 2000نفتکش و کشتی تجاری توسط ارتش