100 شکایت از نمایندگان در هیات نظارت مجلس/سفارشات ویژه و سوءاستفاده‌ها مهمترین محور شکایت

مهر نوشت:

عضو هیات نظارت مجلس شورای اسلامی بر نمایندگان از بررسی بیش از 100 پرونده شکایت از نمایندگان در این هیات خبر داد و گفت: سفارش اطرافیان، توقع نابجا از مدیران دولتی، جابه جایی پروژه های عمرانی در استان، سوء استفاده از سیستم دولتی از مهمترین علل این شکایات بوده است.

غلامرضا اسداللهی گفت: عدم رعایت شئون نمایندگی علت اصلی شکایت از نمایندگان است. برخی پرونده ها مربوط به سفارش نمایندگان برای انتصاب اقوام و خویشان، برخی در خصوص توقع نابجا از مدیران اجرایی است.

وی ادامه داد: علاوه بر این شکایاتی از نمایندگان مربوط به مدیران حوزه های انتخابیه است که نماینده ها تلاش هایی برای جابه جایی پروژه های استانی داشتند و یا از سیستم دولتی به نفع سیستم دفتری شان سوء استفاده کردند.

ساختار هیات نظارت بر رفتار نمایندگان سال 90 در مجلس شورای اسلامی شکل گرفت که شامل یکی از نواب رئیس مجلس، روسای کمیسیون های قضایی و حقوقی و اصل 90 و چهار نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس است.

/2929

کد N3070