دفاع صالحی از مذاکرات ظریف:اصلا برنامه​ای برای تولید اورانیوم20 درصد نداشتیم/شیطان در جزئیات است

علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی هسته​ای و وزیر خارجه دولت احمدی​نژاد، از مذاکرات هسته​ای ژنو 3 و متن تفاهم​نامه ایران و 1+5 تقدیر کرد.

دفاع صالحی از مذاکرات ظریف:اصلا برنامه​ای برای تولید اورانیوم20 درصد نداشتیم/شیطان در جزئیات استعلی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی هسته​ای و وزیر خارجه دولت احمدی​نژاد، از مذاکرات هسته​ای ژنو 3 و متن تفاهم​نامه ایران و 1+5 تقدیر کرد.

در این ویدئو بخشی از گفت و گوی وی با واحد مرکزی خبر را ببینید.

 

 

کد N2958